ISKOLAKERT BESZÁMOLÓ - 2019.

Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI

 

ISKOLAKERT BESZÁMOLÓ--2019.

 

„Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és megértem”.
(Konfuciusz)

 

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tanulóink sajátos, korcsoportjuknak megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön.

A környezettudatosság minél hatékonyabb megjelenése érdekében pályáztuk meg 2013-ban az ökoiskolai címet, amelyet elnyertünk még ebben az évben. Ez a cím azt ismerte el, hogy intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkozunk a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-, és egészségneveléssel.2018-ban sikerült ezt megújítanunk, s hamarosan az örökös ökoiskolát is megcélozhatjuk.

2013-ban intézményünk együttműködési megállapodást kötött Écs Község Önkormányzatával, amelynek egyik pontja a hivatal területén elhelyezkedő kert művelésére irányult. Azt terveztük, hogy az önkormányzat közmunkásai segítségével művelik majd tanulóink a meglehetősen nagy területet, és az abból befolyó összeget gyerekeinkre fordíthatjuk. Sajnos, nem volt elegendő közfoglalkoztatott, így a feladatot nekünk kellett egyedül megoldanunk. Ennek ellenére még ebben a tanévben kísérleti alapon beindítottuk az iskolai gyakorlókertet. Olyan konyhakerti növényeket vetettünk, illetve palántáztunk, amelyekről természetismeret órákon tanultak a gyerekek, így közvetlen közelről, hétről hétre láthatták fejlődésüket. Többen közülük itt ismerkedtek a kertészkedés alapjaival, pl. hogyan kapálunk, gyomlálunk, a dughagymának melyik oldala kerül a földbe, stb. Meglepő volt számunkra, hogy annak ellenére, hogy falusi gyerekekről volt szó, és sokan otthon is rendelkeznek konyhakerttel, mennyire nem ismerik a növényeket, és a kertművelés alapjait sem. A kert művelését, a talajmunkákat, a veteményezést, palántázást az ökológia és természetjáró szakkör tanulói végezték az iskolai Öko-munkacsoport felnőtt tagjainak irányításával.

Maga a terület művelése azonban egyrészt nagysága miatt, másrészt mivel kb. 15 perc sétára volt az iskolától, nem volt egyszerű feladat. Így feladva „e bőség lehetőségét”, kisebb kertben kezdtünk gondolkodni. 2015 őszén az iskolánk udvarán kaptunk módot arra, hogy kijelöljünk egy kicsi területet (kb. 80 m2), és a továbbiakban itt kertészkedhessünk. Ősszel elvégeztük a talajmunkákat, majd tavasszal veteményeztünk. Most már azonban csak „mutatóba” vetettünk zöldségeket, mellettük viszont elkezdtük a fűszer-és gyógynövények nevelését. Borsikafű, citromfű, rozmaring, levendula, borsmenta, kakukkfű, üröm került a földbe. A következő évben tárkonnyal, lestyánnal, oregánóval bővítettük a fűszernövények listáját.

Ezeket a növényeket nem igazán ismerik a gyerekek, ezért szeretnénk őket megismertetni jótékony hatásukkal. A későbbiekben néhány gyümölcsfával is próbálkoznánk.

A kert művelését korábban főleg az ökológiaszakkörös tanulóink végezték a pedagógusok irányításával, de célunk, hogy minél több gyermek kapcsolódjon be a tevékenységbe. Ettől a tanévtől kezdve a 4. osztályosok a felelősei a kertnek, de minden osztály vállal kisebb feladatokat.

A nyertes pályázat kapcsán újabb ötleteket valósítottunk meg. Fantasztikus természeti adottságokkal rendelkezünk, hiszen iskolánk udvara az erdőszélbe nyúlik, amely udvarrész az Andalgó nevet viseli, és hosszú időre nyúlik vissza története. Körülbelül 30-40 évvel ezelőtt itt tanösvény és szabadtéri oktatás működött, amit szerettünk volna ismét létrehozni. A pályázat ehhez biztosítja a kültéri bútorokat (padok, asztalok). A szülők segítségével kitisztítottuk a bozóttal benőtt területeket, visszakerestük az utakat, amelyekből tanösvényt kívánunk kialakítani .Célunk, hogy táblákkal jelöljük meg az itt megtalálható fákat és lágyszárú növényeket, és bizonyos tanórákat ezen a helyen tartsunk meg, vagyis kültéri szaktanteremként funkcionálna. (természetismeret, biológia, földrajz, testnevelés, rajzóra, stb.)A tisztítás során kikerülő faanyag vastagabb részét félretettük, amiből majd komposztáló, ill. ágyáselválasztó készülhet, a vékonyabbakat pedig felaprítottuk, és mulcsozásra és darálásra került.

A kiskertben a fűszernövények bővítésén kívül, zöldségféléket is veteményeztünk, és palántákat ültettünk. Sokat segített az elrendezésben a pályázat által biztosított kertész vetési terve. Az ő javaslatára szegélyként bársonyvirágot ültettünk, ami egyfelől kerítésként szolgál, másfelől a kártevőket is távoltartja a kiskerttől. Elveteményeztük a borsót, babot, retket dughagymát, palántáztunk paradicsomot és salátát. Hagytunk helyet csemegekukoricának is. A témanap keretében ezeket a munkálatokat a gyerekek végezték el tanári irányítással. Nagyon várták már, hogy előbújjanak az általuk elültetett növények.

A kerítés mellé a falura jellemző szőlőtőkéket szeretnénk majd az ősszel telepíteni (Pannonhalmi borvidék), illetve erre a vidékre jellemző volt a bogyósgyümölcsűek termesztése is. Ennek megfelelően kerülhet szintén erre a területre ribiszke, tüskétlen szeder, málna. A köszmétét a mentor nem javasolta, helyette Rikőt vagy Joshtát. Véleménye szerint igénytelenebb, bőven terem, a növényvédelem szempontjából sokkal könnyebb kultúra, az íze viszont a köszmétéhez hasonló. Mindezek mellett néhány gyümölcsfával is szeretnénk próbálkozni.

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul, ami az élet minden színterén tapasztalható, a szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdeni. A diákok számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, konfliktuskezelésre és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Ez megkívánja az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá válását. A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk kialakítani. Községi iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Ebben a feladatban segít az iskolakerti nevelés is .Az iskolakert programja nemcsak a fenntarthatóságot és a környezeti nevelést szolgálja, hanem fontos szerepe van a munkával való ismerkedésnek, az egészségnevelésnek és a hagyományőrzésnek is. Az Andalgó kitisztításával egy régi hagyományt elevenítettünk fel, a megtermelt gyógynövények jótékony hatásait megismertetjük tanulóinkkal, s azokat meg is kóstolhatják.

A szülők a terveket óriási lelkesedéssel fogadták, sokan vállalták a társadalmi munkát egy szombat délelőtt, ahol a nap végén zsíros kenyérrel, saját termesztésű hagymával és mentateával vendégeltük meg őket.

Bízunk benne, hogy egyre több tanulót mozgatunk meg az iskolakertben, és célkitűzéseinket meg tudjuk valósítani.