TIOP-1.1.1-09/1-2010-0011

 

alt

Azonosító szám: TIOP-1.1.1-09/1-2010-0011

 

 

 

Écs és Ravazd Község Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség uniós pályázatán

8 019 000 Ft támogatásban részesült, melyet az oktatás-nevelés módszertani megújítására fordít.

A pályázat címe:

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Tanulói laptop program

„Új épület – új lendület – új módszer"


A pályázati cél megvalósítása a székhely intézményt érinti.

A pályázat megvalósításában beszerzésre kerülő eszközök:

Tanulói eszköz

58 db

Tanári eszköz

3 db

Tároló

6 db

Access Point

3 db

Router

1 db

 

„A gyermek feje nem edény, amit

meg kell tölteni,

hanem fáklya, amit lángra kell

lobbantani."

(Galilei)

 

A projekt nyitónapja 2010. 06. 17.

 

Melyek a tanulói Laptop program céljai?

 • A program célja, olyan tanulási környezet megteremtése, ahol minden tanuló saját, önálló tanulói laptoppal kapcsolódik az iskolában létrehozott tanulási környezethez.
  (Az ilyen tanulási környezetet a szakirodalom 1:1 tanulási környezetnek nevezi.)
 • A tanulói laptopok rendszerét a tanári laptopra telepített tanári felügyelő szoftver támogatja.
 • A rendszer tagjai közötti kommunikációt legkönnyebben WIFI segítségével biztosíthatjuk.
 • Az 1:1 tanulási környezet minden korábbi tanulási környezethez képest sokkal hatékonyabban támogatja az egyéni differenciálást és az együttműködést is. Így hatékony eszköze az egyéni fejlesztésnek.
 • Ez a tanulási környezet kiemelkedően hasznos az élethosszig tartó tanulásra való felkészítésben.
 • A rendelkezésre álló interaktív tananyagok és korszerű, egyéni tanulást támogató on-line felületek hatékonyan támogatják az önellenőrzést, és az azonnali visszajelzést az egyes gyerekek felé a tanulási folyamatban.
 • Ezzel a módszerrel - kisiskolás kortól 14-15 éves korig - hatékonyan fejlesztjük az önellenőrzés, saját haladás nyomon követésének igényét diákjainknál.
 • • Az eszközrendszer és a hozzá kifejlesztett pedagógiai módszertan lehetővé teszi, hogy a tanulócsoportokban minden diák a neki megfelelő feladatok megoldásán, a számára legmegfelelőbb tempóban dolgozzon.

Az PC-vel támogatott tanulási környezet számos kompetenciaterület fejlesztésére kiválóan hasznosítható.

 • Elsőként és a legtermészetesebb módon a digitális kompetencia fejlesztésében eredményes. Mivel minden gyerek önállóan (is) végzi az egyes műveleteket, az általános iskola végére a leggyakrabban használt programokat minden gyermek készségszinten elsajátítja.
  A programok felhasználói szintű ismerete mellett ki kell emelni azt a jártasságot, amit a gyerekek az internet világában való tájékozódás, tanulási hálózatok felépülése, információ gyűjtés és kezelés terén megszereznek.
  A változatos, irányított tanulási szituációk folyamatos átélése során a digitális világ a tanulás egyik organikus (szerves) színterévé válik a gyerekek számára.
  Minden tanulási tevékenység eredményessége szempontjából fontos, hogy a számítógép használata komoly motivációs bázis a gyerekek számára.
 • A különböző tanulási szituációkban végzett munka során jól fejlődik a gyerekek anyanyelvi kompetenciája, és kreativitása is.
 • A rendszer különösen hatékony a természettudományok iránti érdeklődés felkeltésére, és fenntartásra, hiszen ezen a területen számos önálló tanulásra alkalmas on-line tananyag és korszerű kísérleti eszközök és használhatók.
 • Fontos cél, hogy a digitális eszközök és lehetőségek támogatásával az iskolai, tanulási feladatok nemcsak az iskolából, hanem otthonról is elérhetővé és követhetővé válnak.
  A szabadon használható és elérhető, önálló tanulást támogató web-es felületeken a gyerekek szívesen dolgoznak nemcsak az iskolában, hanem otthon is.
  Miután ezeken a felületeken szinte kivétel nélkül lehetőség van az önálló, és egyre nehezedő feladatok elvégzésre, így a gyerekek fokozatosan megtanulják, hogy mindig a nekik megfelelő nehézségű feladatokat válasszák.
  Ez nemcsak az aktuális tananyag elsajátításában segítség számukra, de az önálló tanulás egyik fontos eleme.

A laptop módszertani felhasználásának lehetőségei a tanórákon

A laptop-programba való bekapcsolódás feltétele volt, hogy a TÁMOP pályázatunk keretében vállaltuk:

 • a laptop program sikeres megvalósítását szolgáló továbbképzéseket,
 • IKT mentor szaktanácsadási szolgáltatásokat vettünk igénybe,
 • digitális tananyagokat vásároltunk,
 • továbbá együttműködtünk olyan oktatási intézménnyel, ahol ezen tanulói eszközöket már alkalmazzák.

A laptop-program közvetlen célja:

 • a közoktatás területén az IKT (Információs és Kommunikácós Technológiák) alapú oktatás alapjainak megteremtése,
 • IKT-val támogatott tanórai és tanórán kívüli oktatás elterjesztése a kompetencia alapú oktatás támogatására
 • olyan tanulási környezetben végzett munka, ahol minden tanuló saját, önálló tanulói laptoppal kapcsolódik az iskolában létrehozott tanulási környezethez
 • nagyon fontos az, hogy a kamaszkornak megfelelő eszközökkel és módszerekkel dolgozzanak a tanulók
 • a tanórákon sokféle érdekes tevékenységgel találkozzanak a gyerekek
 • használjuk a játék erejét!

A program elvárt eredménye:

 • a diákok motiváltabbak, könnyebben, szinte játszva sajátíthatják el a tananyagot;
 • a csoportmunka keretében végzett feladat sokféle kompetenciát fejleszt
 • feladatokat, teszteket végezhetnek el sikeresebben, mint a hagyományos módszerekkel

A program biztonságáról:

 • a tanulói laptopok rendszerét a tanári laptopra telepített tanári felügyelő szoftver támogatja.
 • egy beépített tartalomfelügyelő biztosítja, hogy a gyerekek csak ellenőrzött tartalmakat tekinthetnek meg.
 • a tanár folyamatosan kapcsolatban áll a diákokkal - saját számítógépén megjelenítve a diákok képernyőjét -, figyelemmel kíséri és irányítja a diákok órai munkáját.
 • bármelyik tanuló képernyője kivetíthető, megosztható a többiekkel, hogy szemléltethesse a helyes feladatmegoldást.

Kezdet:

Az új módszer alkalmazását a programban résztvevő pedagógusoknak is meg kell tanulniuk, hiszen a tanórákat rengeteg felkészülés előzi meg.

Az új oktatás bevezetésével a tanulók nemcsak informatikai órákon, hanem más tanórákon is, mint például matematika, fizika, kémia, idegen nyelv órákon is használják majd az eszközöket.

Az iskolák és a diákok az igazi nyertesei ennek a projektnek, hiszen ezeknek az eszközöknek a segítségével egészen új távlatok nyílnak az oktatásban és a diákok fejlődésében.További képek a galériában