Ökoiskola

Ökoiskola

Intézményünk, az Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Écs településen helyezkedik el, Győrtől 15 km-re déli irányban. A település a Bakony északi nyúlványai, a Sokoró-dombság és a Pándzsa ér által határolt síkságon fekszik. Az iskola több oldalról hasznosítja a falusi környezet adottságait. Az egyik legkézenfekvőbb, hogy a tanulók minden nap a kimenős szünetben az iskola udvarán levegőzhetnek, játszhatnak.

A hely neve a falusiak között csak „Andalgó”, ami jelzi barátságos, kellemes légkörét. Az udvaron van lehetőség testnevelés órai feladatok elvégzésére is. Tanulólétszámunk 187, nemcsak helybeli gyerekek járnak ide, hanem a környező településekről is. A magas színvonalú oktató-nevelő munka mellett nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre is. Célunk, hogy szilárd alapműveltséget, biztos alapkészséget nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást.

Mint referenciaintézmény fontosnak tartjuk a kulcskompetenciák fejlesztését. Iskolánk tehetségpontként is működik négy területen: ökológia, képzőművészet, matematika és sport. Tevékenységünket olyan szolgáltatásnak tekintjük, amelyet szeretetteljes légkörben végzünk. Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. A tanórákon kívül változatos szakkörökön képezhetik magukat az ide járó gyerekek: alsós angol, sportkör, sakk, ökológia, természetjárás, énekkar. A művészetoktatás keretein belül lehet zongorázni, furulyázni, van képzőművészet és néptánc is.

Amikor lehetőségünk engedi, szabadidős programokat szervezünk: mozi, színház, korcsolyázás, bábszínház, előadások, kirándulások, stb.

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tanulóink sajátos, korcsoportjuknak megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön. Intézményi keretek között átgondoltan, redszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkozunk a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti- és egészségneveléssel. Minden évben az adott témákhoz kapcsolódó témahetet tartunk. Tavaly és idén is csatlakoztunk az országos fenntarthatósági témahéthez, hiszen témái nagyon jól kapcsolódtak, kapcsolódnak ÖKO-iskolai programunkhoz.

Az egészségtudatos táplálkozás, a szelektív hulladékgyűjtés folyamatosan napirenden vannak. Többször készítünk gyümölcssalátát, tartunk zöldségkóstolást a gyerekek nagy örömére. Ilyenkor körbejárjuk a vitaminok fontosságát és szerepét. Rendszeres téma a mikor, mennyit, hogyan étkezzünk? Iskolai programokon, kirándulásokon kerüljük a szénsavas italok, és a finom, de egészségtelen ételek fogyasztását. Minden évben két alakalommal tartunk iskolai és egyben versenyszerű papírgyűjtést, ami valóban szoros versenyre sarkallja a gyerekeket.

Évek óta folyik az osztályok közötti tisztasági verseny közvetlen környezetünk tisztasága, megóvása érdekében. Emellett odafigyelünk iskolánk udvarának, környezetének megóvására, szépségének, tisztaságának fenntartására is. Rendszeresen teszünk rövidebb-hosszabb túrákat. A helyi túráinkon ismerkedünk településünk természeti és ember által alkotott szépségeivel, de meglátjuk a csúnyát is. (illegális hulladéklerakás) Hosszabb kirándulásainkon tanúhegyekkel ismerkedünk, várromokat látogatunk, cseppkőképződményeket tanulmányozunk, tanösvényeken ismerkedünk a táj növény- és állatvilágával.

Évek óta sokat munkálkodunk az iskolai gyakorlókertben. Az ültetések, veteményezések mellett kapálunk, gyomlálunk, öntözünk, gondozzuk a növényeket. A gyakorlati foglalkozások mellett elméleti téma feldolgozások, játékos vetélkedők, előadások, környezeti játékok segítik tanulóink környezeti- és egészségnevelését.