Tájékoztatás az iskolai beiratkozásról

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a 2023/2024. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során kizárólag személyesen van lehetősége beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő előzetes regisztráció elektronikus, online formájára 2023. április 5-től megnyílt az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Ezen a felületen előzetesen beküldhetik a gyermek adatait az intézmény részére. Ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés a későbbi személyes beiratkozás során. Fontos: az előzetes regisztráció nem helyettesíti a személyes megjelenést, azonban jelentősen egyszerűsíti, gyorsítja az ügyintézést. Előzetes regisztráció esetén is kizárólag személyesen van lehetősége beíratni a gyermeket.

A felület 2023. április 21-én 12 óráig áll nyitva az előzetes regisztráció megtételére. Itt van lehetőség annak megjelölésére, hogy az intézménybe körzetes vagy nem körzetes tanulóként történik-e a jelentkezés. A felületen nyilatkoznia kell arról is, hogy életvitelszerűen azon a címen lakik-e, melyet megadott.

A szülő csak egy általános iskolába nyújthatja be a gyermeke jelentkezését. Amennyiben módosítani kíván az elektronikusan már beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy az adott intézmény részére jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) a jelentkezés visszavonási vagy adatmódosítási szándékát.

Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.
Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén az Ön kérése alapján elvégzi.
Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés minden esetben csak személyesen történhet meg.

A személyes beiratkozásra 2023.04.20-21-én lesz lehetőség, a gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük Önöket, hogy egyeztessenek időpontot az iskola telefonszámán: 473-069.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • gyermek személyazonosító igazolvány
 • gyermek lakcímkártya
 • gyermek tajkártya
 • gyermek adókártya
 • gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • gyermek oktatási azonosítója
 • gyermek NEK azonosítója a diákigazolványhoz (kormányablakban igényelhető)
 • SNI-s, BTMN-es gyermek esetén szakértői vélemény
 • Tartós betegségről, allergiákról szóló igazolás
 • szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa
 • szülő/gondviselő lakcímkártyája
 • Továbbá, amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű, kizárólagos felügyeleti joggal rendelkezik, az ezt igazoló dokumentum bemutatása szükséges.

Művészeti oktatásra a beiratkozás napján lehet jelentkezni.
Lehetőség van tanulói biztosítást kötni. Amennyiben igényt tartanak rá, jelezzék szintén a beiratkozás napján, és helyben meg lehet kötni.

Az intézmények legkésőbb 2023. május 6-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek

a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályba jelentkezők tekintetében, továbbá
a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítója, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

Természetesen iskolánk fenntartója, a Győri Tankerületi Központ (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.; telefon: 96/795-234; e-mail: gyor@kk.gov.hu) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, a beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén. A körzetekkel kapcsolatos adatok megtalálhatók a Győri Tankerületi Központ honlapján a Hírek menüpontban.

Segítő együttműködésüket köszönjük.